Porta bagagens

Bajaj

BAJAJ ROUSER 135cc

BAJAJ ROUSER 220cc

BAJAJ ROUSER NS 200cc

Honda

HONDA BIZ 125cc Ks

HONDA BROSS 125cc

HONDA CB 190cc

HONDA CG TITAN 150

HONDA FALCON NX 400cc - 2014

HONDA INVICTA 150cc

HONDA TORNADO 250cc

HONDA TWISTER 250cc

KTM

KTM DUKE 200cc

Motomel

MOTOMEL SKUA 200cc

MOTOMEL SKUA 250cc

Yamaha

YAMAHA FZ 16 - 2.0 - 2015-2016

YAMAHA FZ 16 - 2011-2012

YAMAHA FZ 16 - 2013

YAMAHA XTZ 125cc

YAMAHA XTZ 250cc